Related Articles

  • Adam

    już brak słów… nie pojmuję jak można popierać te bandyckie władze

  • ireneusz50

    poroszenko, – kolejnym etapem zgody narodowej będą obozy koncentracyjne. naród musi być jednolity. Zawieszamy prawa człowieka = Legalizacja obozów koncentracyjnych.

News Agency NOVOROSSIA TODAY © 2014-2015 | All rights reserved