Related Articles

  • Tygrys

    Dokładnie, banderowców trzeba po prostu zniszczyć, bo innego lekarstwa na nich nie ma!

  • bim

    “… “Azov” i “Ajdar” …” ????
    Jeśli “Azov”, to “Aydar”, natomiast jeśli “Ajdar”, to zdecydowanie “Azow” – w języku polskim nie ma litery “v”, jest natomiast litera “w” – pełny odpowiednik ruskiej “в”.

News Agency NOVOROSSIA TODAY © 2014-2015 | All rights reserved