Related Articles

  • Adam

    Panu Dawidowi Hudźcowi, żołnierzom i obywatelom Noworosji wszystkiego najlepszego w Nowym Roku !

    • David Hudziec

      Dziękujemy i również szczęśliwego nowego roku, niech stanie się rokiem wolności

News Agency NOVOROSSIA TODAY © 2014-2015 | All rights reserved